Art in Ads, kunst in reclame.

Kunst wordt gemaakt door kunstenaars, reclame door reclamemakers. Gaan kunstenaars reclame maken, wordt het kunst, noch reclame, laat staan wanneer reclamemakers denken kunst te gaan maken.
75 jaar geleden werden er serieuze pogingen ondernomen om kunstenaars reclame te laten maken, maar het werd geen kunst en het was ook niet echt reclame. Vele kunstenaars zijn desondanks toch door reclamemakers ingezet om een bijdrage te leveren aan reclame-uitingen en vooral ook het decoreren van promotiemateriaal. Pennen, stropdassen, sigarettendoosjes, broodtrommels, sokken, glazen, alles is voorzien van 'artprints'. Het gebruik van kunst moet afstralen op de producten en de producent. Maar met kunst heeft het weinig te maken. Zo'n broodtrommel is prachtig in de keuken en houdt het brood vast heerlijk vers, maar heeft het als object ook een intrinsieke waarde? Een intrinsieke waarde die ik de kunst wel toedicht. Een schoonheid, waarheid, autonomiteit die het object bezit, ook, of zelfs juist als het buiten de context van haar creatie beschouwd wordt.

Kunst ontstaat in een dialoog tussen de kunstenaar, het kunstwerk en de beschouwer. De kunstenaar schept in de vrijheid die het kunstwerk toestaat. De context van de schepping wordt relevant wanneer de beschouwer aanschouwd. Om het kunstwerk te kunnen lezen moet de beschouwer een houvast, een ingang hebben in het kunstwerk. Bij de beste kunstwerken ligt die context in het werk en geeft het iedere beschouwer, ook de beschouwer zonder kennis van kunst en context, de mogelijkheid om het kunstwerk te lezen.

Een reclamemaker creŽert reclame binnen de ruimte en de context die de opdrachtgever toestaat. Waar de geboden ruimte het toelaat bestaat de mogelijkheid dat er meer wordt gecreŽerd dan reclame alleen. De creatie ontstijgt de functionele context en bezit universele waarden van schoonheid en waarheid. De reclame heeft een autonomiteit die de consument de mogelijkheid biedt om de reclame te beschouwen als kunst. Binnen de reclame bestaat ruimte voor het ontstaan van kunst, kunst in reclame

Sander Boschma
GALERIE DE MEERSE